Slider

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/2020

Informujemy o możliwości  zawarcia ubezpieczenia NNW poprzez szkołę. Najkorzystniejsza oferta ubezpieczenia została wybrana przez Radę Rodziców
w drodze zapytania ofertowego:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Nr polisy: 062134

Składka na ubezpieczenie w kwocie 54,00 zł zbierana będzie wyłącznie przez wychowawcę do 15 października 2019 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. posiadanie polisy ubezpieczeniowej NNW jest obowiązkowe dla uczniów odbywających praktyki zawodowe lub zajęcia praktyczne w danym roku szkolnym (jest to weryfikowane przez zakład pracy).

W przypadku ubezpieczenia ucznia indywidualnie należy pamiętać, że polisa musi obejmować zdarzenia powstałe podczas praktycznej nauki zawodu, natomiast w przypadku zajęć w kopalni na dole konieczny jest zapis w polisie, że ochrona obejmuje również zdarzenia powstałe pod ziemią. Oświadczenia o indywidualnym ubezpieczeniu prosimy przekazać do wychowawcy.

Polisa proponowana przez szkołę obejmuje wszystkie w/w przypadki.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia istnieje możliwość zwolnienia z opłacenia składki - w takim przypadku należy zwrócić się do dyrektora z podaniem.

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Image is not available
Image is not available
Slider