Slider

Ślusarz

slusarz1Charakterystyka zawodu

Zawód zajmujący się przemysłem metalowym i maszynowym. Ślusarz potrafi dokonywać ręcznej lub ręczno-maszynowej obróbki metali. Zajmuje się także konserwacją elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Zna się na budowie i konstrukcji maszyn i urządzeń. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.

 

 


slusarz2

Zadania zawodowe:

  • wykonuje, naprawia i konserwuje elementy maszyn i urządzeń,
  • posługuje się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną,
  • rozpoznaje podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz charakteryzuje ich właściwości,
  • stosuje w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowe metody obróbki ręcznej i maszynowej,
  • klasyfikuje obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia, zasady działania i budowy,                                     
  • posługuje się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym.

 


 

Kształcenie w zawodzie ślusarz obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
MEC.08
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Po ukończeniu nauki i uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie ślusarz, możesz uzyskać kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. W tym celu należy zdać kwalifikację: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu