Slider

Technik informatyk

tech inf1Charakterystyka zawodu

Technik informatyk staje się zawodem coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace z dziedziny programowania, posługiwania się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań, projektowania i zakładania baz danych i ich oprogramowania aplikacyjnego, administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji, dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań. 

tech inf2

Zadania zawodowe

 • montuje oraz eksploatuje systemy komputerowe i urządzenia peryferyjne,
 •  wykonuje i eksploatuje  sieci komputerowe,
 • projektuje, tworzy i administruje bazy danych,
 •  programuje aplikacje desktopowe, internetowe oraz mobilne,
 •  projektuje , tworzy i administruje strony WWW i systemy zarządzania treścią.

 

 

Zatrudnienie znajdziesz w:

 • firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
 • firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe,
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego,
 • wydawnictwach i drukarniach,
 • studiach graficznych i dźwiękowych,
 • studiach telewizyjnych i filmowych,
 • instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach korzystających z komputerów.

 

Kształcenie w zawodzie technik informatyk obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu dwóch kwalifikacji:

Numer kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
Nazwa kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.


 

 

 


e dziennik zs1
zastepstwa zs1

 


Partnerzy:

Slider

Mobile Menu